Privacy Policy

Willy’s Vet, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Willy’s Vet.

Verwerking van persoonsgegevens

Willy’s Vet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Willy’s Vet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Willy’s Vet verstrekt. Willy’s Vet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc….

Waarom Willy’s Vet gegevens nodig heeft

Willy’s Vet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Willy’s Vet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Willy’s Vet gegevens bewaart

Willy’s Vet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Willy’s Vet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Willy’s Vet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Willy’s Vet gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Willy’s Vet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Willy’s Vet bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Willy’s Vet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Willy’s Vet heeft hier geen invloed op.
Willy’s Vet heeft Google geen toestemming gegeven om via Willy’s Vet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willysvet.nl. Willy’s Vet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Willy’s Vet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Willy’s Vet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Willy’s Vet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Willy’s Vet op via info@willysvet.nl. www.willysvet.nl is een website van Willy’s Vet.
Willy’s Vet is als volgt te bereiken:
Willy’s Vet
Communicatieweg 2
3641 SE  Mijdrecht
Telefoon: +316 15 47 02 52

Willy’s Vet en andere websites

Op de site van Willy’s Vet treft u een aantal links aan naar andere websites. Willy’s Vet kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Willy’s Vet, E-mail info@willysvet.nl.

Wijzigingen

Willy’s Vet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Willy’s Vet.