Vetafscheider ledigen

Elke vetafscheider moet regelmatig – en vooral tijdig – worden gereinigd.

Overal waar vet via de keukenafvoer in de riolering terechtkomt, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden en bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, is een vetafscheider wettelijk verplicht.

De vetafscheider wordt ook wel vetvanger of vetput genoemd. Tussen afvoer en riool scheidt de vetput het vet van het water. Het water verdwijnt in het rioolstelsel, het vet blijft achter in de vetafscheider. Dit voorkomt verstopping van het riool én onnodige belasting van het milieu.

Als een vetput niet tijdig wordt geleegd, kan er alsnog vervuild afvalwater in de openbare riolering komen. Ook neemt de kans op verstopping in uw eigen riolering toe.

Laat uw vetafscheider ledigen

Willy’s Vet kan uw vetafscheider ledigen en reinigen.

Om te voorkomen dat er vervuild afvalwater in de openbare riolering terecht komt door een volle vetafscheider dient uw vetafscheider tijdig geledigd en gereinigd te worden.

Willy’s Vet kan uw vetput professioneel ledigen en reinigen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van professioneel materiaal. Eerst wordt de vetput volledig geledigd. Vervolgens wordt dmv een hogedrukinstallatie de vetput volledig schoon gespoten en wordt al het aanwezige afvalwater en vet/slib verwijderd. Ook worden de afvoer- en toevoerleiding gereinigd.

Milieubewust werken

Restproducten omzetten naar bio-energie.

Om maximale milieuvriendelijkheid te waarborgen bewerken wij het ingezamelde afval in onze eigen installatie. Het restproduct wordt in een biovergister omgezet in bio-energie. Het afvalwater wordt gezuiverd en teruggebracht naar het hoofdriool. Daarnaast werken wij tijdens de ruimingswerkzaamheden schoon, zorgvuldig en efficiënt om de activiteiten zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen en de werkplaats niet te vervuilen of te infecteren. Zo verloopt alles volgens de wetgeving, zowel voor U als voor ons! Als laatste stap ontvangt u een schriftelijk bewijs van onderhoud en een afvalstroomnummer op uw factuur. De ingezamelde hoeveelheden afvalstoffen melden wij bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.